Yritysten tiedontarve vastuullisuusraportoinnista kasvussa pk-sektorilla

IoT-yritys Small Data Garden Oy:n alkuvuodesta suorittaman kartoituksen avulla on kerätty tietoa liittyen eri kokoisten yritysten ja muiden organisaatioiden vastuullisuusraportointiin ja siihen liittyviin haasteisiin. Kartoituksessa oli mukana ympäristö- ja vastuullisuuspäälliköitä, yritysjohtoa, kiinteistöpäälliköitä ja asiantuntijoita. Vuoden 2024 alussa voimaan tullut EU:n vastuullisuusdirektiivi velvoittaa suuryhtiöitä raportoimaan toimistaan ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallinnon näkökulmasta. Uuden direktiivin mukaiset raportit […]

Yritysten tiedontarve vastuullisuusraportoinnista kasvussa pk-sektorilla Read More »