Caruna on ottanut käyttöönsä IOTSU®-ratkaisut tehostamaan sähköverkkonsa toimintaa

Kuva: Caruna Oy

Sähkönjakeluyhtiö Caruna on ottanut käyttöönsä IOTSU®-ratkaisut tehostamaan sähköverkkonsa seurantaa ja toimintavarmuutta. Carunan tavoitteena on hyödyntää etävalvontaratkaisua toimintavarmuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi. IOTSU®-ratkaisun avulla voidaan seurata sähkökaappien sisäisiä lämpötila- ja kosteusolosuhteita, mikä auttaa havaitsemaan vahinkoja ajoissa ja ennakoimaan huoltotoimenpiteet. Lisäksi ratkaisu parantaa sähkökaappien turvallisuutta auttamalla tunnistamaan asiatonta toimintaa kaappien sisällä. Tämä on mahdollista läsnäolon sekä valoisuuden tunnistuksella, joilla varmistutaan, että sähkökaappien ovet ovat kiinni ja asiattomat eivät vahingoita itseään jännitteisissä sähköverkon osissa.

Tavoitteenamme on varmistaa turvallinen ja luotettava sähkönjakelu asiakkaillemme joka päivä. IoT-valvontaratkaisuilla pystymme kehittämään nykyisiä toimintamallejamme tehokkaasti sekä reagoimaan häiriöihin entistä nopeammin. Kerätyn mittausdatan avulla voimme arvioida sähköverkon komponenttien elinkaarta tarkemmin ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet oikea-aikaisesti, kertoo Carunan Kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa.

Hyödyntämällä IOTSU®-ratkaisulta saatua dataa voidaan ennakoida ongelmatilanteita jo ennen niiden syntymistä, jolloin sähköverkko pysyy toimintavarmana.

Ratkaisujen ytimessä on IOTSU®-alusta, jossa yhdistyy monipuolinen laiteohjelmisto ja markkinoiden parhaimmat mittausratkaisut korkealaatuisen tiedonkeruun ja hyötyjen tarjoamiseen. Täysin langattomien ja huoltovapaiden IOTSU®-ratkaisujen avulla käyttöönotto on erityisen helppoa ja nopeaa. Ratkaisu alkaa tuottamaan mittatietoa heti käyttöönoton jälkeen, minkä vuoksi myös hyötyjä saadaan heti.
Sander Soitu

Sander Soitu
+358 45 355 2410
sander.soitu@smalldatagarden.fi