IOTSU® ja Freesi-sisäilmapalvelu kehittämässä Porvoon kaupungin kiinteistöjen sisäilmaa

SMALL DATA GARDEN JA FREESI-SISÄILMAPALVELU OVAT KUMPPANEINA PORVOON KAUPUNGIN KIINTEISTÖJEN SISÄILMAN KEHITTÄMISESSÄ

IoT-tuotteiden ja ratkaisujen tarjoaja Small Data Garden ja sisäilman asiantuntija Freesi-sisäilmapalvelu ovat laajentaneet yhteistyötään sisäilmakumppanuudessa Porvoon kaupungin kiinteistöjen sisäilman kehittämisessä. Yhteistyö alkoi pilotoimalla sisäilman valvontaa peruskorjatun Hornhattulan päiväkodissa ja hyvien kokemusten johdosta palvelu laajennettiin alkuvuonna 2020 Epoon kouluun, Hinthaaran sivistyskeskukseen, Ilolan kouluun ja Sannaisen kouluun. Porvoon kaupungin toimitilajohdon projektipäällikkö Pekka Koskimies kertoo Hornhattulan päiväkodin käyneen lävitse laajat tiivistyskorjaukset ja Freesi–sisäilmapalvelun olevan oivallinen työkalu työn tulosten seurantaan. Koskimies kehuu käyttöliittymää tiedon seuraamiseen selkeäksi.

Sisäilmaolosuhteita mitataan langattomilla Small Data Gardenin IOTSU-antureilla, joista sisäilmatieto siirretään käsiteltäväksi Freesi-sisäilmapalveluun. Kohteista mitataan jatkuvasti mm. lämpötila, ilmankosteus, hiilidioksidi ja paine-ero ulkovaipan yli. Palvelussa mittaustietoihin lisätään tekniset tiedot esimerkiksi ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmistä, sisäilmastoluokituksesta sekä rakennusmateriaaleista. Tietojen avulla lasketaan Freesi-sisäilmaindeksi, joka toimii kiinteistöjohdon avainlukuna kiinteistökannan sisäilmanlaadun ja kiinteistön sisäilmaan liittyvien järjestelmien toiminnasta. Freesi-sisäilmapalvelu vastaa tietojen analyysistä, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta ja teknisistä toimenpidesuosituksista. Lisäksi Sisäilmakumppani seuraa Porvoon kaupungin tilaamien ja toteuttamien toimenpiteiden sisäilmavaikutuksia, jotta urakoitsijoita voidaan vastuullistaa työn laadusta.

Menetelmän ansioista asiakas voi kohdistaa resurssinsa oikeisiin paikkoihin ja kykenee reagoimaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin ajoissa. Järjestelmän avulla voidaan myös viestiä kiinteistön käyttäjille ja muille sidosryhmille sisäilmatilanteesta. ”IISY on ollut erinomainen kumppani käynnistää yhteistyö Porvoon kaupungin kanssa. Freesi-sisäilmapalvelu on ollut selkeä ja se saatiin hyvin sovitettua Porvoon tarpeisiin”, sanoo Timo Liukko, Small Data Garden Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja partneri.

LISÄTIETOJA

Aleksi Hänninen, Key Account Manager +358 44 0199428

Timo Liukko, hallituksen puheenjohtaja ja partneri +358 40 7012272

Small Data Garden Oy on suomalainen yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy monikäyttöistä antureiden IoT -alustaa ja siihen perustuvia tuotteita. Yrityksen kaikki IOTSU®-tuotteet ovat omaa, suunnittelua ja tuotantoa, mikä mahdollistaa parhaan mahdollisen tuote- ja sovellusasiantuntemuksen sekä tuotteiden parhaan soveltuvuuden käyttökohteisiinsa. Lisäksi taataan laitteiden, sovellusten ja yhteysratkaisujen yhteensopivuusIOTSU®-asiakkaita ovat esimerkiksi talotekniikan ja kiinteistöjen huollon ja ylläpidon toimijat, samoin teollisuuden, logistiikan, kulunvalvonnan ja turvallisuusalan toimijat.

IISY – sisäilmaan erikoistunut digitaalinen asiantuntijatalo – auttaa kiinteistönomistajia johtamaan sisäilman laadun kehitystä laajoissa kiinteistökannoissa digitaalisella Freesi-sisäilmapalvelullaan. Yritys perustettiin vuonna 2017 missionaan “Terveempiä rakennuksia. Terveempiä ihmisiä.”, ja siitä lähtien Freesi-sisäilmapalvelulla on Suomessa ollut markkinoiden johtava asema sisäilman laadun kehittämistä tarjoavana digitaalisena asiantuntijapalveluna.