IOTSU® VARMA Control Link -teknologia mahdollistaa uudenlaisen palveluratkaisun kiinteistötekniikan toimijoille

IOTSU® VARMA Control Link -ratkaisun avulla kiinteistön olosuhdetiedot voidaan liittää kiinteistöjen toimilaitteisiin ja ohjausjärjestelmiin, mahdollistaen älykkään ilmanvaihdon ohjauksen. Esimerkiksi säätämällä ilmanvaihdon tehokkuutta todellisen tarpeen mukaisesti voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä niin lämpöenergian hukassa kuin ilmanvaihtolaitteen kuluttamassa sähkö-energiassakin. Lisäksi tarpeenmukainen säätö parantaa asumisterveyttä ja rakenteiden kunnossa pysymistä.

IOTSU® VARMA -järjestelmään kuuluvat kiinteistön sisäilman laatua mittaavat IOTSU®-mittapisteet tuottavat tarkan kuvan tilojen ilmanvaihdon tarpeesta sekä hiilidioksidin että esimerkiksi ilmankosteuden ja lämpötilan osalta. Kerätyn mittadatan perusteella IOTSU® VARMA-pilvipalvelu voi ohjata IOTSU® VARMA Control Link -ratkaisua säätämään kiinteistön ilmanvaihdon kulloiseenkin tarpeeseen sopivaksi.

IOTSU® VARMA Cloud voidaan liittää olemassa olevaan rakennusautomaatiojärjestelmään Control Link -sovellusliittymän avulla ja se on jo integroitu muun muassa Schneider eValvomoon. Ratkaisun avulla kiinteistötekniikan toimijoille avautuu uudenlaisia palveluntarjontamahdollisuuksia.