Mitta Oy ja Small Data Garden Oy automatisoivat yhteistyössä työmaaolosuhteiden valvonnan

Rakentamisen jatkuvatoimisen kosteus- ja olosuhdeseurannan kotimaisen markkinajohtajan Mitta Oy:n Wiiste-ratkaisu ja johtava kotimaisen IoT-mittalaitteita ja palveluja tarjoavan Small Data Garden Oy:n IOTSU®-laitteet tarjoavat asiakkaalle monipuolisen ja luotettavan työmaaolosuhteiden valvontaratkaisun.

Ratkaisun ytimessä on Small Data Gardenin IOTSU® AQ09 Combo -yhdistelmälaite, jonka avulla voidaan havainnoida työmaan kohonneita kvartsipölypitoisuuksia ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin oikea-aikaisesti.

Jatkuva-aikaisen pölymittauksen avulla pystytään valvomaan työmaaolosuhteita ja puuttumaan juuri niihin toimiin ja työtapoihin jotka aiheuttavat pitoisuuksien nousua, jolloin toimenpiteet eivät ole enää arvailujen varassa.

IOTSU® AQ09 Combo on suunniteltu toimimaan haasteellisissa olosuhteissa. Laite on mekaanisesti kestävä, jolloin työmaaolosuhteet ovat kuin tarkoitettu tälle tuotteelle. Anturointi on suojattu erikoissuodattimella, joka estää laitetta vaurioittavien hiukkaskertymien pääsyn laitteen sisään, vaikuttamatta kuitenkaan laitteen lähettämään mittaustulokseen. Näillä keinoilla varmistetaan laitteen pitkä elinikä haasteellisissakin olosuhteissa.

Small Data Gardenin ratkaisut perustuvat älykkäisiin IOTSU®-mittalaitteisiin ja hyvin paketoituihin palvelu- ja raportointiratkaisuihin. IOTSU® on todennettu markkinoilla ja toimitettujen IOTSU®-laitteiden ja ratkaisujen määrä on yli 50 000. Ratkaisut suunnitellaan, valmistetaan, testataan ja ylläpidetään Suomessa korkean tuote- ja palvelulaadun varmistamiseksi.