Small Data Garden logo

Helsingin Sanomien ja Rakennuslehden erikoisliite Taloyhtiöekstra nostaa 16.11.2018 julkaistussa numerossa esille keskeisiä asioita energiankulutuksen optimoinnista, ja sitä kautta saatavista säästöistä taloyhtiöiden kassaan. Uutisessa kerrotaan, että Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan esimerkiksi vuoden 2017 aikana keskimäärin viidennes taloyhtiöiden hoitokuluista uppoaa lämmitykseen.

Tyypillisessä 1950-80 – luvulla rakennetussa kerrostalossa yli kolmannes energiasta voidaan hukata ilmanvaihdon kautta. Kun ongelmaan puututaan, vaatii se usein pitkän taloyhtiön sisällä käytävän prosessin, jonka lopputulemana päätetään energiatehokkuutta parantavista saneerauksista. Useimmiten ne ovat suurilla investoinneilla tehtäviä remontteja. Toimintamallissa ei sinänsä ole usein mitään valittamista, onhan energiahävikki tavalla tai toisella saatava kuriin. Usein kuitenkin yhtiövastikkeen reilu nousu remonttikulujen ja lainan kattamiseksi vääristää yksittäisen asukkaan ja osakkeenomistajan kuvaa energian säästymisestä, ja projektin kokonaishyödyistä.

Tilakohtainen lämpötila huoneistossa vaihtelee jopa kuusi astetta vuodenajasta riippuen

Ennen suuren remontin tekemistä, yritetään ongelmaa usein korjata lämmönsäädöillä, ja muilla kotikonsteilla. Säästöt jäävät kuitenkin pieniksi vuodenaika- sekä huoneisto- ja tilakohtaisten lämpötilavaihteluiden vuoksi.

Taloyhtiöekstrassa kerrotaan, miten tyypillisessä suomalaisessa kerrostalossa saattaa tilakohtainen lämpötila vaihdella +18, ja +24 lämpöasteen välillä. Tämä on sinänsä hurja luku, sillä jo yhden asteen muutos vaikuttaa vuoden aikana suuresti energiasta maksettuihin euroihin. Mikäli todellisia säästöjä halutaan, tulisi taloyhtiöiden hienosäätää lämpöä huoneistojen ja tilojen reaaliaikaisten lämpötilojen perusteella.

Seuraa energiankulutusta helposti

IOTSU

IOTSU® ratkaisee huoneistokohtaisen olosuhteiden jatkuvan seurannan asettaman haasteen helposti ja kustannustehokkaasti. Small Data Gardenin kehittämä pienikokoinen anturi mittaa huoneiston lämpötilaa ja kosteutta, sekä asiakkaan halutessa hiilidioksidipitoisuutta ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kokonaismäärää. Mitattu tieto lähetetään suoraan pilvipalveluun, josta tieto johdetaan joko asiakasta varten räätälöityyn tietojen hallintajärjestelmään, tai vaihtoehtoisesti asiakkaalla jo olemassa olevaan järjestelmään.

Ratkaisu mahdollistaa suurienkin kokonaisuuksien seurannan, ja siten lämmityksen ja ilmanvaihdon säätämisen kulloinkin tarpeen mukaan. Samalla saadaan tarkka kokonaiskuva eroista huoneistojen välillä, ja voidaan löytää esimerkiksi mahdollisia kosteusongelmia jo ennen niiden puhkeamista varsinaisiksi ongelmiksi.

Anturimme ovat riippumattomia ulkoisesta virtalähteestä, ja laitteen sisältämä paristo kestää huoltovapaasti vuosia. Erinomaisen kuuluvuuden takaamiseksi käytämme kustannustehokasta pitkän kantaman Sigfox-verkkoa, jolla on hyvä valtakunnallinen peitto. Näin ei erillistä tukiasemaa kuten Wlan – reititintä tai Bluetoothia tarvita. Tarjoamamme tietojen hallintajärjestelmä mahdollistaa kerätyn datan taulukoimisen miltä tahansa aikaväliltä, jolloin toimenpiteiden ja tulosten seuraaminen on helppoa.

Pyydä meidät käymään esittelemässä ratkaisuamme. Otetaan yhdessä harppaus kohti energiatehokkaampaa asumista!


Lisätietoja ja yhteystiedot:


Aleksi Hänninen, avainasiakaspäällikkö, alehi-botskhi-botsshi-botsihi-bots.hhi-botsahi-botsnnhi-botsihi-botsnhi-botsen(ahi-botsthi-bots)smhi-botsalhi-botsldathi-botsahi-botsgahi-botsrdhi-botsen.fihi-bots, +358 44 019 9428

Timo Liukko, hallituksen puheenjohtaja, timo.liukhi-botskhi-botso(hi-botsat)hi-botskhi-botsolhi-botsumbuhi-botss.fhi-botsi, +358 40 701 2272