Tietosuojalauseke ja evästeet

Tässä tietosuojalausekkeessa kuvataan, miten Small Data Garden käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja; mitä henkilötietoja Small Data Garden kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota Small Data Garden noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.

Small Data Garden suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa ja ajantasaista tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

Small Data Garden
Maantie 1
11130 Riihimäki
Finland

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Ville Salminen
Maantie 1
11130 Riihimäki
info@smalldatagarden.fi

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja asiakassuhteen, oikeutetun edun, suostumuksen, lakisääteisen velvollisuuden tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen perusteella käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi sekä tuotteiden ja palvelun tarjoamiseksi. Tällöin käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen.
 • Asiakassuhteen kehittämiseksi. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluidemme kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.
 • Uusista tuotteista ja tarjouksista tiedottaminen. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoida muita palveluita sinulle.
 • Käsittelemme tarvittaessa henkilötietoja noudattaaksemme pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteiseen velvollisuuteen.
 • Rekisteröidyn suostumuksella voidaan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia muuttaa. Tällöin käsittely perustuu suostumukseen.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Ostohistoriasta
 • Yhteydenpidosta asiakkaaseen asiakassuhteen aikana
 • Julkisista tietolähteistä tai muista laillisista tai hyväksyttävistä lähteistä

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Rekisteröidyn itse antamat tiedot tai rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
 • Laillisista lähteistä kerätyt tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain mukaisesti.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:
– Kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti.
– Toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla, joka perustuu kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön.

7. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito-, kuluttajansuoja- ja tuotevastuulakia.

Markkinointilistaltamme voi pyytää poistamaan tietojaan ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: info@smalldatagarden.fi

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Yhteydenottolomakkeen käyttö

Jos lähetät meille kysymyksiä yhteydenottolomakkeen kautta, keräämme lomakkeeseen syötetyt tiedot, mukaan lukien antamasi yhteystiedot, vastaamaan kysymykseesi ja mahdollisiin jatkokysymyksiin. Emme jaa näitä tietoja ilman lupaasi.

Säilytämme yhteydenottolomakkeella antamiasi tietoja, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi niiden säilyttämiseen tai niiden säilyttämisen tarkoitusta ei enää ole (esim. Pyynnön täyttämisen jälkeen). Tämä säännös ei vaikuta kaikkiin pakollisiin lakisääteisiin säännöksiin, etenkään niihin, jotka koskevat pakollisia tietojen säilytysaikoja.

Live-chat-tukemme käyttö

Sivuillamme voi olla käytössä Live-chat, jolla voit keskustella henkilöstömme kanssa lähes reaaliajassa. Keskustelun alkaessa kerätään henkilökohtaisia ​​tietoja.

 • Päivämäärä ja kellonaika
 • Selaimen tyyppi / versio
 • IP-osoite
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Aiemmin käydyn verkkosivuston URL-osoite
 • Lähetettyjen tietojen määrä
 • Etunimi ja Sukunimi
 • Sähköpostiosoite

Työntekijöiden kanssa käytävän keskustelun kulun mukaan chatissa saattaa syntyä muita henkilötietoja, jotka sinä syötät. Tietotyyppi riippuu vahvasti pyynnöstäsi tai ongelmasta, jonka kuvaat meille.

Kaikki työntekijämme ovat saaneet ja tulevat koulutettaviksi tietosuojasta sekä asiakastietojen turvallisesta ja luottamuksellisesta käsittelystä. Kaikki työntekijämme ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen.

Emme tallenna chat-keskusteluja.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Jotkin meille työskentelevistä palveluntarjoajista toimivat EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, joten heidän käsitellessään henkilötietojasi tiedot on siirrettävä ETA-alueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme tarvittavista suojatoimenpiteistä sovellettavan lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

Henkilötietoja siirretään vain maihin, joiden Euroopan komissio on päätöksellään arvioinut tarjoavan riittävän tietosuojatason (”päätös tietosuojan riittävyydestä”). Lisätietoja löydät täältä.

Kun palveluntarjoaja toimii maassa, joka ei kuulu ”päätös tietosuojan riittävyydestä” piiriin, sovelletaan erillisiä Euroopan komission hyväksymiä sopimuslausekkeita, joiden avulla henkilötiedot suojataan sopimuksellisesti samalla tasolla kuin ETA-alueen sisällä. Lisätietoja löydät täältä.

Voimme käyttää myös Yhdysvalloissa toimivia palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet ns. Privacy Shield Framework ‑ohjelmaan, joka vaatii niitä tarjoamaan riittävää suojaa Euroopan ja Yhdysvaltain välillä jaetuille henkilötiedoille. Lisätietoja löydät täältä.

10. Tietoturva

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi siihen oikeutetut ja vaitioloon sitoutuneet henkilöt.

11. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ja muita vastaavia tekniikoita (”evästeet”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi keräämään ja tallentamaan hyödyllisiä tietoja, parantamaan verkkosivujemme toimintaa, ja tekemään niistä helpommat käyttää. Voimme käyttää evästeitä myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme käyttäjien mieltymyksiä ja mielenkiinnon kohteita paremmin ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Evästeillä ja eri työkaluilla kerätyt tiedot ovat Small Data Gardenin rekisterinpitäjien omistuksessa ja vain Small Data Garden pääsee käyttämään niitä. Kumppanimme toimivat tietojen käsittelijöinä Small Data Gardenin puolesta ja lukuun, eivätkä käytä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Vain markkinointievästeiden suostumuksella voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille. Näiden tietojen käytöstä vastaavat kolmannet osapuolet itsenäisinä rekisterinpitäjinä omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

Käytämme verkkosivuillamme seuraavia evästeitä:

Google Analytics
Analysoimme Google Analyticsin avulla virhetilanteita, käyttömääriä ja liikennettä verkkosivuillamme.

Kolmannen osapuolen  (LinkedIn) markkinointievästeiden avulla voimme kohdentaa käyttäjälle Small Data Gardenin ajankohtaista markkinointia LinkedInissä. Niiden avulla saamme myös tilastotietoa markkinoinnista ja kohderyhmistä.

Markkinointievästeiden säilytysajoista vastaavat kolmannet osapuolet omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Lue lisää LinkedInin markkinointievästeistä.

Evästehistorian poistaminen ja evästeiden kieltäminen

Muuta evästeasetuksia

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet myös selaimesi asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen. Voit tyhjentää selaimesi asetuksista evästehistorian, jolloin selaimesi tallentamat aikaisemmat evästeet poistuvat. Evästehistorian poistaminen ei estä uusien evästetietojen muodostumista.

Estä kohdennettu verkkomainonta Your Online Choices-sivustolla.

12. Lausekkeen ja evästekäytänteiden muuttaminen

Small Data Garden pidättää oikeuden muuttaa tätä lauseketta ja evästekäytänteitään uusimpien ohjeistusten mukaisesti. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme, josta löydät viimeisimmän version tästä Selosteesta.

13. Kampanjasähköpostien vastustaminen

Kiellämme täten nimenomaisesti verkkosivuston lakisääteisten ilmoitusten yhteydessä julkaistujen yhteystietojen käytön sellaisten myynninedistämis- ja tiedotusmateriaalien lähettämisessä, joita ei ole nimenomaisesti pyydetty. Verkkosivuston ylläpitäjä pidättää oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimiin, jos vastaanotetaan ei-toivottua mainosmateriaalia, kuten sähköpostin roskapostia.

Haluaisitko kysyä lisää? Ota meihin yhteyttä info@smalldatagarden.fi