WELL-toimintamalli auttaa kehittämään hyvinvointia ja olosuhteita työpaikoilla

Toimistotilojen suunnittelu on perinteisesti keskittynyt tiloihin itseensä. Viimeaikainen suuntaus on kääntää fokus tiloista niiden käyttäjiin ja suunnitella sekä varmistaa käyttäjille terveellinen ja viihtyisä työympäristö. Tällä nostetaan työhyvinvoinnin lisäksi myös tuottavuutta.

WELL-sertifiointi on toimintamalli henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi työpaikoilla. Toimintamallissa tilojen toimintaa ja työympäristöä optimoidaan erilaisin menetelmin, tavoitteena luoda paremmat olosuhteet työnteolle. Tämä Euroopassa yleistyvä toimintamalli perustuu viimeisimpään tieteelliseen tutkimukseen.  Yksi WELL-sertifikaatin osa-alue on laadukas sisäilma, jonka varmistamiseksi standardi määrittelee ilmanlaatuun vaikuttavien tekijöiden mittaamisen ja poikkeamiin puuttumisen.

IOTSU® mittalaitteet täyttävät WELL sertifioidun kohteen sisäilma-antureille asetetut vaatimukset ja niitä voidaan käyttää WELL-kohteissa. Langattomien ja kustannustehokkaiden IOTSU®-mittalaitteiden avulla saat WELL-setrifikaattipisteiden lisäksi jatkuvan näkyvyyden työtilojen sisäilman laatuun ja terveellisyyteen!

IOTSU AQ09 Combo

IOTSU® L7 on WELL-kohteiden moniosaaja. Siinä yhdistyvät kaikki keskeiset sisäilman laatumittaukset, helppokäyttöisyys ja kokonaiskustannustehokkuus. Lisäksi IOTSU® -sisäilmaperheen muut yhdistelmätuotteet IOTSU® AQ01 ja IOTSU® AQ05 on saatavilla WELL-vaatimusten mukaisina.

Sander Soitu

Sander Soitu
+358 45 355 2410
sander.soitu@smalldatagarden.fi